ليوان هوشمندباقابليت اندازهگيري سطوح وحرارت

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع ليوان هوشمندباقابليت اندازهگيري سطوح وحرارت

شماره اظهارنامه : 388080272

شماره ثبت : 62028

تاریخ ثبت : 1388/08/09

نام مالک/مالکین : عليرضا ثابتي

نام مخترع/مخترعین : عليرضا ثابتي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

يكي از مشكلات نابينايان در طي زندگي روزمره ميل كردن نوشيدني است كه در حالت عادي يك نابينا براي خوردن يك ليوان آب كه خود نيز بخواهد بريزد مجبور است براي متوجه شده از سطح آب انگشت خود را در ليوان فرو برد و هر وقت آب با انگشت وي برخورد كرد از اضافه كردن آب دست بردارد. اين مسئله از جنبه هاي زيادي با مشكل رو به رو مي باشد به دليل اينكه ممكن است دست آلوده و كثيف باشد و يا فرد بخواهد مايعاتي چون چاي و قهوه كي في نفسه داغ هستند و اينگونه مصرف مي شوند. ميل كند و يا بر حسب اتفاق فرد بخواهد محلول هاي خطرناكي را جا به جا كند و ... با توجه به اين مهم و براي رفع آن ليواني طراحي كردم تا با آن بتوان سطوح مختلف را متوجه شد و حرارت مايعاتي كه در آن مي ريزند با توجه به درصد خطرناكي آن به فرد گزارش داد. عنوان طرح با نام ليوان هوشمند با قابليت اندازه گيري سطوح و حرارت كه از سه قسمت سنسورهاي گيرنده كه ورودي دستگاه مي باشد دوم مدار آناليزر است كه مسئول تقسيم و تجزيه و تحليل داده هاي ورودي است. سوم خروجي مدار است كه با صداي بوق آلارم مورد نظ را انتقال مي دهد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0