شناسايي وساخت ساختماني جديدو خاص از مواد رنگزاي ديسپرس

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع شناسايي وساخت ساختماني جديدو خاص از مواد رنگزاي ديسپرس

شماره اظهارنامه : 388060352

شماره ثبت : 61494

تاریخ ثبت : 1388/06/10

نام مالک/مالکین : دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان و محمد دودانگه

نام مخترع/مخترعین : محمد دودانگه

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0