فرايند پليمريزاسيون در حضور مواد جاذب و باز تابنده امواج مادون قرمز

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرايند پليمريزاسيون در حضور مواد جاذب و باز تابنده امواج مادون قرمز

شماره اظهارنامه : 38712241

شماره ثبت : 61434

تاریخ ثبت : 1388/11/25

نام مالک/مالکین : مرتضي نصيري و دانشگاه دولتي دانشگاه صنعتي سهند و فرهنگ عباسي

نام مخترع/مخترعین : فرهنگ عباسي و مرتضي نصيري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

رسانايي حرارتي فوم ها را مي توان با وارد كردن مواد سد كننده امواج گرمايي مانند كربن سياه، اكسيدهاي فلزي، پودر فلزي يا رنگدانه ها كاهش داد. يكي از اهداف اختراع حاضر فراهم آوردن فرايندي ساده براي تهيه پليمرهاي حاوي ذرات گرافيت مي باشد كه مي توان آن را به راحتي براي تهيه فوم هاي با دانسيته پايين و به ويژه رسانايي حرارتي كم، تحت فرايند قرار داد و همچنين داراي خصوصيات فرايندپذيري خوب و خواص فيزيكي مناسبي باشد. اين هدف توسط سيستم هاي مختلف از جمله پليمريزاسيون تعليقي در حضور ذره جاذب موج مادون قرمز دست يافتني است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0