طراحي وساخت دستگاه اندازه گيري ميدان مغناطيسي بدن

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي وساخت دستگاه اندازه گيري ميدان مغناطيسي بدن

شماره اظهارنامه : 388070462

شماره ثبت : 61337

تاریخ ثبت : 1388/07/17

نام مالک/مالکین : زهرا دست برهان

نام مخترع/مخترعین : زهرا دست برهان

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

سي سال پيش هنگامي كه دانشمندان در حال تحقيق روي ميدان مغناطيسي بدن موجودات زنده بودند به فكر جستجوي چنين ميداني در انسان افتادند. تحقيقات بعدي ثابت كرد كه بدن انسان نيز ميدان مغناطيسي توليد مي كند و همه افراد داراي ميداني از جنس نيروهاي الكترومغناطيس در اطراف بدن خود هستند. دانشمندان سه منبع براي اين ميدان در بدن انسان يافتند. 1- كريستالهاي مغناطيسي موجود در قشر مغز 2- DNA با خاصيت پيزوالكتريك 3- جريان الكتريكي اعصاب و قلب و گردش خون با اين كه نقش فيزيولوژيك اين ميدان در بدن انسان ناشناخته بود، محققان به فكر استفاده از آن در تشخيص و درمان بيماري ها افتادند. دستگاهي كه اين جانب ساخته ام اين ميدان مغنايسي اطراف بدن را اندازه گيري مي كند اساس كار اين دستگاه بر استفاده از سنسورهايي با حداقل مقاومت براي حس كردن ميدان ضعيف اطراف سيستم هاي بيولوژيك است. وقتي سيم پيچ اين سنسور در ميدان مغناطيسي قرار گيرد بنا به قوانين فيزيكي در آن جريان الكتريكي القا مي شود كه با تقويت اين جراين ضعيف و پردازش توسط نرم افزار مربوطه مغنايس اندازه گيري شده را به صورت نمودارهاي كمي يا كيفي نشان داد. در طي اين پروژه علاوه بر ساخت دستگاه ميراي اولين بار در ايران توانستيم شرايطي مهيا كنيم كه فلزي با خصوصيات مشابه ابر رسانان توليد گردد. اين دستگاه جايگاه قابل توجهي هم در تشخيص و هم درمان پزشكي در دنياي پيشرفته امروز مي تواند داشته باشد. به عنوان مال در تشخيص: 1- بيماري هاي مغز و اعصاب (لوكالييزاسيون حملات صرعي - بررسي ضايعات نخاعي - شناخت مراكز ناشناخته مغزي. 2- بيماري هاي قلبي (تشخيص بيماري هاي ايسكميك قلبي - تعيين كانون هاي اريتمي قلبي ...) 3- بررس اختلالات جنين قبل از تولد (بررسي هاي لبي - نورولوژيك - ارزيابي رشد مغزي...) 4- تشخيص تومورهاي بدخيم از خوش خيم... و حتي تشخيص تومورهاي خوش خيم از بافت سالم (در سرطان پستان و پروستات و ...) 5- تشخيص هرگونه ايسكمي در نقاط مختلف بدن مثل ايسكمي مزانتر در درمان: 1- پاركينسون 2- MSو 3- صرع 4- ميگرن 5- ضايعات نخاعي 6- ترميم زخم اين دستگاه علاوه بر قابليت تهيه تصوير از تمام قسمت هاي بدن، روشي كاملا بي ضرر مي باشد و برخلاف ساير روشهاي imaging كه با دادن اشعه يونيزان به بدن توليد تصوير مي كنند. اين دستگاه امواج توليد شده از خود بدن را به تصوير مي كشد. و بنابراين هيچگونه عارضه جانبي براي آن نمي توان تصور نمود نه در افراد بالغ و نه حتي در جنين... برنامه ريزي هاي متعددي در جهت ارتقا كيفي و تجهيزاتي دستگاه به منظور ورود به عرصه كلينيك كشور به عمل آمده است و ليست قابل توجهي از پروژه هاي تحقيقاتي قابل انجام با دستگاه كه تمامي آنها براي اولين بار در ايران انجام خواهند شد گردآوري شده است. و صد البته تحقق اهداف مذكور در فوق مستلزم لطف خداوند و حمايت مسئولين محترم خواهد بود .

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0