بيل دستي خوگردان بدون نياز به بلندكردن بيل د رشخم زدن و زيرو رو كردن خاك

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع بيل دستي خوگردان بدون نياز به بلندكردن بيل د رشخم زدن و زيرو رو كردن خاك

شماره اظهارنامه : 387121203

شماره ثبت : 61264

تاریخ ثبت : 1387/12/20

نام مالک/مالکین : زهرا زروج شعباني و رضا زروج شعباني

نام مخترع/مخترعین : رضا زروج شعباني و زهرا زروج شعباني

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

از آنجايي كه شخم درختان در ارتباط مستقيم با توليد با كيفيت محصولات كشاورزي است با ارائه روشهاي نوين و ساده مي توان به اين مهم كمك فراواني كرد. در اين طرح سعي شده است كه با بكارگيري اصول كشاورزي و كم كردن هزينه هاي اين مقوله مهم باغباني، ابزاري را طراحي كرده، تا خيلي راحتر از قبل بتوان زمين را شخم كرد. بيل دستي خودبرگردان وسيله اي است كه حركت بيل هاي دستي معمولي را بهينه سازي مي كند و ديگر نيازي به بلند كردن بيل براي برگردان كردن خاك و خرد كردن آن نيست و به وسيله اهرم بندي مناسب مكانيكي اين دو كار را بدون بلند كردن بيل از روي زمين انجام مي دهد . اين بيل مي تواند در شخم كردن درختان در گلخانه ها، باغات كشاورزي و كاشت سيفيجات و ... مورد استفاده قرار گيرد. به كمك اين طرح مي توان تا مقدار قابل توجهي از وقت، صرف انرژي بيهوده ، خستگي و هزينه ي باغباني كاست.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0