فرايند توليد رزين فوران از ضايعات توليد بيس فنل آ (TAR)

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرايند توليد رزين فوران از ضايعات توليد بيس فنل آ (TAR)

شماره اظهارنامه : 387121404

شماره ثبت : 60963

تاریخ ثبت : 1387/12/27

نام مالک/مالکین : شرکت شركت ملي صنايع پتروشيمي و شرکت شركت پترو شيمي خوزستان

نام مخترع/مخترعین : حميد كيماتي و بهمن زماني قراقوئي و حسن ذوالفقاري و سيما بهنيا

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

ماده شيمايي بيس فنل آ (BPA) كابردهاي بسيار زيادي در صنايع شيمايي دارد. بيس فنل آ از طريق واكنش تراكمي فنل و استن توليد مي شود و بيس فنل آ با خلوص نسبتاً بالا از مخلط واكنش حاصل از تقطير به دست مي آيد. در واحد توليد BPA پس از جداسازي by product، پسماندي به مقدار 1500 تن در سال بر جا مي ماندن كه تار (Tar) ناميده مي شود. عبارت تار (Tar) كه در اين اختراع استفاده مي شود به معناي محصول پاييني (Bottom) به دست آمده پس از تقطير بيس فنل آ از مخلوط واكنش تراكمي فنل و استن است. اختراع حاضر به تبديل ماده ضايعاتي تار (Tar) به رزين فوران اشاره دارد. شايان ذكر است كه در رزين فوران از فنل كه خوراك گرانبهايي است، استفاده مي شود. اين رزين، رزين تيره رنگ و thermoset است كه از پليمريزاسيون تراكمي الكل فورفوريل در حضور اسيدهاي قوي و گاهي در تركيب با فرمالدهيد يا فورفوريل آلدهيد به دست مي آيد ولي در پتروشيمي خوزستان اين رزين براي الين بار در ايران به جاي فنل از تار (Tar) كه ماده ضايعاتي يا پسماند واحد توليد بيس فنل آن است، توليد شد. كلمات كليدي: تار (Tar)ف رزين فوران، بيس فنل آ الكل فورفوريل، پليمريزاسيون تراكمي

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0