پروسه توليد آلياژ كادميوم نيكل -كادميوم ازفيلتر كيك سرد تصفيه روي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع پروسه توليد آلياژ كادميوم نيكل -كادميوم ازفيلتر كيك سرد تصفيه روي

شماره اظهارنامه : 388050576

شماره ثبت : 60514

تاریخ ثبت : 1388/05/19

نام مالک/مالکین : پويان مطلب نژاد

نام مخترع/مخترعین : پويان مطلب نژاد

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در طي فرايند تصفيه روي فيلتر كيك هايي حاصل مي شود كه داراي مقدار زيادي كادميوم و نيكل جهت بازيابي مي باشند. با توجه به زياد بودن مقدار نيكل و رسوب كردن آن همراه باكادميوم و از طرفي استفاده از پودر روي جهت عمليات سمانتاسيون و باقي ماندن مقداري از آن در رسوب حاصل از سمانته در اين پروژه سعي شده است تا با روشي نوين بجاي استفاده از پودر روي از ورق روي استفاده شود تا احتمال وجود روي در رسوب حاصل از سمانتاسيون به حداقل برسد و از طرفي با استفاده از ليچ تجمعي در PH حدود 1-0 و پايين گرفتن دماي سمانتاسيون مقدار نيكل رسوب كرده همراه كادميوم كاهش يابد. دمايي در حدود 24 درجه سانتي گراد بهمراه استفاده از روق روي باعث توليد اسفنجي با درصد كادميوم بالا خواهد شد. از طرفي با تغيير دماي سمانتاسيون بين 60 - 23 درجه سانتي گراد مي توان آلياژهاي با درصد متفاوت از كادميوم و نيكل بدست آورد. با افزايش دما تا 60 درجه سانتي گراد مقدار نيكل افزايش مي يابد و با كاهش دماي سمانتاسيون مقدار كادميوم افزايش خواهد داشت.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0