بهينه سازي سيكل عمليات حرارتي فولاد جهت افزايش مقاوت به خوردگي رفتگي در پره هاي توربين

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع بهينه سازي سيكل عمليات حرارتي فولاد جهت افزايش مقاوت به خوردگي رفتگي در پره هاي توربين

شماره اظهارنامه : 388050080

شماره ثبت : 60313

تاریخ ثبت : 1388/05/03

نام مالک/مالکین : عليرضا ناصري اصفهاني و حسن ثقفيان لاريجاني و غلامحسين برهاني

نام مخترع/مخترعین : عليرضا ناصري اصفهاني و حسن ثقفيان لاريجاني و غلامحسين برهاني

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

فولاد زنگ نزن مارتنزيتي AISI420 در مواردي كه به طور همزمان خواص مكانيكي بالا و مقاومت به خوردگي مطلوب نياز باشد از جمله در محيط هايي كه خوردگي و رفتگي به طور همزمان وجود دارند مورد استفاده قرار مي گيرند. به دليل قابليت عمليات حرارتي اين فولاد در دماي 980C و 1015 و 1050 به مدت 30 و 60 و 120 دقيقه آستنيته و سپس در روغن 30C الي 35 كوئينچ شدند. سپس كليه نمونه ها در دماي 200C براي مدت 1 و 2 ساعت بازپخت شدند. به منظور تعيين محدوده سختي ثانويه و تاثير دماي باز پخت برخوردگي - رفتگي نمونه هاي آستنيته شده در دماي 1050C و مدت 60 دقيقه در دماهاي 400C و 500 و 600 و 700 بازپخت شدند دماي كوئينچ در تمامي مراحل پس از باز پخت 30C الي35 در نظر گرفته شد. تست خوردگي - رفتگي در محلول 3/5٪ NaCl و 10٪ ذرات كوارتز بر روي نمونه هاي منتخيب علميات حرارتي شده و نمونه ريختگي انجام گرفت. سرعت پاشش زاويه برخورد فاصله نازل تا سطح نمونه و دما در طول آزمايش ثابت در نظر گرفته شد. نمونه آستنيته شده در دماي 1050c در مدت زمان 60 دقيقه و بازپخت شده در دماي 200c به مدت 120 دقيقه بهينه ترين خواص مكانيكي و خوردگي را دارا مي باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0