كفش باقبليت بي نياز ساختن پا از چرخش مفاصل مچ و پنجه پا هنگام راه رفتن

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع كفش باقبليت بي نياز ساختن پا از چرخش مفاصل مچ و پنجه پا هنگام راه رفتن

شماره اظهارنامه : 388050092

شماره ثبت : 60296

تاریخ ثبت : 1388/05/04

نام مالک/مالکین : نرگس قنبري

نام مخترع/مخترعین : نرگس قنبري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

تمام كفش هايي كه امروز مورد استفاده قرار مي گيرند. تغيير مثبتي در حالت راه رفتن انسان ايجاد نمي كنند. اين كفش ها پاي انسان را در برابر صدمات ناشي از، برخورد - اصطكاك - سرما - گرمان - آلودگي و گزند حيوانات محافظت مي نمايد و نه بيشتر!... در واقع شيوه راه رفتن انساني بدون كفش، با شيوه راه رفتن انساني كه كفش به پاي دارد، يكي است و هر دو به يك شيوهن راه مي روند. بنابراين كفشي كه ما به پا داريم غير از جنبه حفاظتي از پا، نقشي در تغيير وضعيت راه رفتن ما ندارد. اينجانب با ايده اي جديد كفشي ساخته ام كه به جاي انسان، حركت مچ و پنجۀ پاي او را در ساختمان كفش شبيه سازي مي كند و پاي او را از اجراي چنين واكنشي معاف مي سازد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0