فرآيندذوب چوب با استفاده از آنزيم اكسيژناز

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيندذوب چوب با استفاده از آنزيم اكسيژناز

شماره اظهارنامه : 388040553

شماره ثبت : 60123

تاریخ ثبت : 1388/04/22

نام مالک/مالکین : فاطمه قاسم پور

نام مخترع/مخترعین : فاطمه قاسم پور

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

ميدانيم كه چوبدر اثر حرارت مي سوزد و علت اين امر شكستن پيوندهاي كربني و تركيب آن با اكسيژن هوا مي باشد. وجود پيوندهاي هيدروژني قوي در ساختار چوب مانع از ذوب شدن آن مي گردد به طوري كه اين پيوندها ساختاري به استحكام بتن به سلولز موجود در چوب (بخش عمده چوب) مي دهد. از سوي ديگر حرارت دادن به چوب هر چند سبب سست شدن اين پيوندها مي گردد اما حضور اكسيژن هوا مانعي براي ذوب شدن چوب به حساب مي آيد و علت آن شكستن پيوندهاي كربني توسط اين ماده و در نهايت سوختن چوب مي باشد. حال اگر راهي بيابيم كه موجبات سست شدن پيوندهاي هيدروژني موجود در ساختار چوب را فراهم آورد به طوري كه به ساختار آن لطمه اي وارد نكرده و از سوي ديگر مانع از مزاحمت اكسيژن هوا نيز شويم مي توانيم چوب را ذوب كنيم. ما توانسته ايم با كمك نوعي آنزيم كه از دسته ي داكسيژنازها مي باشد و با كنترل غلظت اكسيژن با روش هاي مورد نظر مزاحمت اكسيژن هوارا از بين برده و از سوي ديگر با كمك حرارت تا درجه مطلوب و با استفاده از تركيباتي كه بر سر به دست آوردن پروتون با گروه OH موجود در ساختار چوب كه عامل پيوندهاي هيدروژني آن مي باشد رقايت كرده و با ايجاد شكاف فضايي موجبات ذوب چوب را فراهم آوريم.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0