طراحي بيوراكتور توليد گازمتان بكمك تخمير مزوفيليك بقاياي ميوه و سبزيجات وكاه غلات

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي بيوراكتور توليد گازمتان بكمك تخمير مزوفيليك بقاياي ميوه و سبزيجات وكاه غلات

شماره اظهارنامه : 388020745

شماره ثبت : 60108

تاریخ ثبت : 1388/02/20

نام مالک/مالکین : صديقه مظهري آبسردي

نام مخترع/مخترعین : صديقه مظهري آبسردي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

بطور كلي توليد بيوگاز در شرايط ترموفيليك (60 - 50 درجه سانتي گراد) و شرايط مزوفيليك (37 - 35 درجه سانتي گراد) انجام مي شود ميزان تخمير ترموفيليك بقاياي گياهي 6 - 5 برابر بيش از شرايط مزوفيليك مي باشد كه اين يك مزيت نسبي روي ترموفيليك بر مزوفيليك محسوب مي شود اما به دليل مصرف انرژي در تخمير ترموفيليك براي ايجاد دماي مناسب در مراكز صنعتي بزرگ دنيا مطالعات گسترده اي جهت بهبود شرايط تخمير در دماهاي پايين تر كه نياز به مصرف انرژي خارجي كمتر باشد در حال انجام است. بطور مثال در كشور سوئد به دليل سرماي بالا تحقيقات گسترده اي به منظور انجام سيكروفليك تخمير در دست انجام است. در ايران به ويژه در نواحي جنوبي كشو در بيش از 8 ماه از سال دماي بالاي 28 درجه قابل تامين است. لذا طراحي سيستمهاي تخمير ترموفيليك در اين نواحي براي توليد بيوگاز بيشتر مي تواند مدنظر قرار گيرد. در اين مطالعه به دليل نياز به مصرف انرژي خارجي در تخمير ترموفيليك روش تخمير مزوفيليك در نظر گرفته شده است. در صورت انجام طرح مذكور امكان طراحي روشهاي ترموفيليك و سيكروفيليك نيز وجود خواهد داشت.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0