طراحي وساخت سيستم پايش غلظت تجمعي گاز رادون درون خاك

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي وساخت سيستم پايش غلظت تجمعي گاز رادون درون خاك

شماره اظهارنامه : 388030198

شماره ثبت : 59840

تاریخ ثبت : 1388/03/05

نام مالک/مالکین : علي نگارستاني و حسن رنجبر عسكري و خدارحم قندي و مجتبي رحيمي

نام مخترع/مخترعین : خدارحم قندي و علي نگارستاني و حسن رنجبر عسكري و مجتبي رحيمي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اين اختراع براي اندازه گيري غلظت گاز رادون درون خاك براي يك مدت زمان طولاني و در فواصل زماني معين و با عنوان طراحي و ساخت سيستم پايش غلظت تجمعي گاز رادون درون خاك مي باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0