تهيه و شناسايي ماده نانو پروس كربني اصلاح شده با پليمر و كاربرد ان بعنوان يك جاذب موثر براي حذف تركيبات فنولي از پساب ها

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه و شناسايي ماده نانو پروس كربني اصلاح شده با پليمر و كاربرد ان بعنوان يك جاذب موثر براي حذف تركيبات فنولي از پساب ها

شماره اظهارنامه : 388030620

شماره ثبت : 59609

تاریخ ثبت : 1388/03/22

نام مالک/مالکین : منصور انبياء و آرزو غفاري

نام مخترع/مخترعین : منصور انبياء و آرزو غفاري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

تهيه و شناسايي ماده نانو پروس كربني اصلاح شده با پليمر و كاربرد آن به عنوان يك جاذب موثر براي حذف تركيبات فنولي از پسابهاي صنعتي كنترل و كاهش اثرات آلودگي كارخانجات و واحدهاي صنعتي جهت حفاظت از محيط زيست امروزه به عنوان يكي از مهمترين مسائل و دغدغه هاي ملل جهان مورد توجه قرار گرفته است. همين مسئله باعث شده كه بسياري از كارشناسان و محققين در اين زمينه تحقيقات گسترده اي انجام دهند. صنايع حوزه نفت گاز و پيتروشيمي به عنوان يكي از بزرگترين آلاينده هاي محيط زيست محسوب مي شود. اين صنايع براساس نوع مواد ورودي مراحل فرايند و محصول خروجي نوع و ميان آلودگي متفاوتي دارند. تركيبات آلي دسته اي از اين تركيبات آلاينده مي باشند. با توجه به اين دسته بزرگ منابع اوليه بنظر مي رسد كه بهترين روش براي حذف اين تركيبات جداسازي و استفاده از فرايند جذب مي باشد. كربن فعال تجاري بطور گسترده به منظور جداسازي و خالص سازي در صنايع گوناگون مورد استفاده قرار مي يگرد. اين دسته از تركيبات همچنين بعنوان پايه كاتاليست و مواد الكترودي و جاذب براي تركيبات آلي نيز محجسوب مي شود اما ايراد اصلي كار با آن كارايي اينمواد است به دو دليل 1- حفرات نامنظم 2- حجم حفرات ويژه به نسبت پايين كه اين دو ويژگي اين دسته از جاذب ها را تنها به تركيبات آلي كوچك محدود مي كند. تركيبات مزو پروس كربني اولين بار توسط آقاي ريو و همكارانش در سال 1999 سنتز شدند. اين تركيبات رقباي فوق العاده قدرتمندي درصنايع گوناگون براي كربن فعال هستند مساحت سطح حفرات و حجم ويژه حفرات فوق العاده بالايي دارند همينطور از حفرات كاملا يك شكل و منظم تشكيل شده اند انتظار مي رود تركيبات مزوپروس كربني عامل دار شده توسط پليمرهاي مختلف قابليت جذب و جداسازي تركيبات آلي مختلف را داشته باشد. تركيبات كربني متخلخل با ساختار منظم براحتي توسط روش سنتزي نانوكستينگ بدست مي آيند. اين مواد با پتانسيل فوق العاده بالايي كه براي استفاده در فرايندهاي صنعتي دارند به عنوان يكي از اميدوار كننده ترين ابزارها براي اينگونه فرايندها شناخته شده اند. ما در اين پروژه با وارد سازي تركيبات پليمري از قبيل پلي اتيلن به درون ساختار حفرات تركيبات نانو پروس كربني 1- قطر حفرات تركيبات نانو ساختار كربني را با توجه به تركيبات الي مورد نظر كنترل كرده 2- خواص سطحي جاذب نانو ساختاركربن را تا حد ممكن به گونه اي كه مي بايست جذب شود نزديك ساختيم. بعداز شناسايي و تاييد عامل دار شدن صحيح جاذب نانو ساختاركربني ار تركيب حاصله به عنوان يك جاذب جديد به منظور حذف تركيبات فنولي مورد استفاده قار داديم.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0