لباس حفاظت ازجان دربرابربرق گرفتگي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع لباس حفاظت ازجان دربرابربرق گرفتگي

شماره اظهارنامه : 388020712

شماره ثبت : 59540

تاریخ ثبت : 1388/02/19

نام مالک/مالکین : مصطفي خدادادي خانه كاهداني و شهريار مابيني سوروئي

نام مخترع/مخترعین : مصطفي خدادادي خانه كاهداني و شهريار مابيني سوروئي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اين طرح شايد بعد از پيدايش برق هاي قوي در فكر بسياري از انسانها بوده باشد كه دستگاهي بسازند تا برق در نهايت خوبي خود قائل نباشد امروزه با توجه به پيشرفت تكنولوژي و ساخت بسياري دستگاه كه با برق كار مي كنند و يا در نيروگاه ها براي توليد برق استفاده مي شود نيازي شديد به اين لباس حس مي شود تا خطر برق گرفتگي و همچنين خطر مرگ و مير ناشي از برق گرفتگي را كاهش دهد. تا به حال انسانها بر روي اين كره خاكي موفق شده اند دستكش مناسب كلاه مناسب و كفش مناسب بسازند و حتي موفق به ساخت لباسي كه قبل از برق گرفتگي به كارگر هشدار دهد آيا اين برا حفظ جان يك انسان كافي است؟ در اين سيستم با استفاده از تكنولوژي بسيار ساده خطر برق گرفتگي را كاهش داده ايم. اين سيستم مقاومت كمتر از مقاومت بدن ايچاد كرده و از آنجاي كه الكترون ها مسير با مقاومت كمتر را انتخاب مي كنند ببرق از مدار عبور كرده و وارد بدن نمي شود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0