طراحي و ساخت انباشتگر تزريق آب وگاز و نفت

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي و ساخت انباشتگر تزريق آب وگاز و نفت

شماره اظهارنامه : 38802367

شماره ثبت : 58901

تاریخ ثبت : 1388/02/11

نام مالک/مالکین : محمد سرلك و سيد عليرضا طباطبايي نژاد و اقبال صحرايي و داود رضا زاده فرهمند و دانشگاه دانشگاه صنعتي سهند

نام مخترع/مخترعین : محمد سرلك و سيد عليرضا طباطبايي نژاد و داود رضا زاده فرهمند و اقبال صحرايي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

يكي از مشكلاتي كه جهان در آتيه اي نزديك با آن روبرو خواهد شد مساله ذخاير هيدروكربني و كاهش كشف منابع جديد مي باشد تلاش هاي بسياري در دهه هاي اخير در جهت بهينه نمودن روش هاي توليد و بازيافت از مخازن نفتي انجام گرفته است. با توجه به افزايش كاربرد تكنيك هاي گوناگون در فرايندهاي بهبود برداشت از مخازن و ضرورت بهره برداري كارآمد از مخازن نفتي موجود كه بعضا دچار افت آهنگ توليد شده اند ضرورت و لزوم انجام تحقيقات و مطالعات كاربردي بر روي شيوه هاي گوناگون و متنوع فرايندهاي ازدياد برداشت به خوبي احساس مي شود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0