فرآورده ازدياد رشددرخت صنوبر

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآورده ازدياد رشددرخت صنوبر

شماره اظهارنامه : 38712639

شماره ثبت : 58150

تاریخ ثبت : 1387/12/13

نام مالک/مالکین : پارك علم و فناوري مركز تحقيقات كشاورزي و منابع استان همدان

نام مخترع/مخترعین : بابك عزتي رنجبر و كيوان رزاقي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0