فرايند سرمازايي به عنوان يخچال ولكرد در خودرو

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرايند سرمازايي به عنوان يخچال ولكرد در خودرو

شماره اظهارنامه : 38709538

شماره ثبت : 58073

تاریخ ثبت : 1387/09/11

نام مالک/مالکین : بهزاد هاشم پور گاوگاني و حجت هاشمي

نام مخترع/مخترعین : بهزاد هاشم پور گاوگاني و حجت هاشمي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0