گارد پلها و جاده ها همراه با سيستم هشدار دهنده و چراغ يكپارچه و يا طبقه اي و قابليت انتقال پيغامهاي خاموش و روشن در چراغ و ريت آن از طريق انتقال ديتا و پردازشگر موضعي و مركزي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع گارد پلها و جاده ها همراه با سيستم هشدار دهنده و چراغ يكپارچه و يا طبقه اي و قابليت انتقال پيغامهاي خاموش و روشن در چراغ و ريت آن از طريق انتقال ديتا و پردازشگر موضعي و مركزي

شماره اظهارنامه : 38712198

شماره ثبت : 57896

تاریخ ثبت : 1387/12/04

نام مالک/مالکین : علي باستاني راد

نام مخترع/مخترعین : علي باستاني راد

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0