اجراي تكنيك 6 ضلعي نمودن مفتول هاي فولادي و خرپاها بدون نياز به جوشكاري و با استفاده از گره (الهام گرفته از شكل ساختاري كربن )

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع اجراي تكنيك 6 ضلعي نمودن مفتول هاي فولادي و خرپاها بدون نياز به جوشكاري و با استفاده از گره (الهام گرفته از شكل ساختاري كربن )

شماره اظهارنامه : 387111334

شماره ثبت : 57701

تاریخ ثبت : 1387/11/26

نام مالک/مالکین : صادق جهدي

نام مخترع/مخترعین : صادق جهدي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0