طرح غني سازي شيرهاي پاستوريزه و استرليزه و استريليزه با فلورايد براي اولين بار در ايران

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طرح غني سازي شيرهاي پاستوريزه و استرليزه و استريليزه با فلورايد براي اولين بار در ايران

شماره اظهارنامه : 38710301

شماره ثبت : 57685

تاریخ ثبت : 1387/10/06

نام مالک/مالکین : زهرا ملكي و رامين ملكي و محسن اصغر زاده دامغاني

نام مخترع/مخترعین : محسن اصغر زاده دامغاني و زهرا ملكي و رامين ملكي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0