كفي كفش سرمازا جي آر

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع كفي كفش سرمازا جي آر

شماره اظهارنامه : 38711948

شماره ثبت : 57371

تاریخ ثبت : 1387/11/19

نام مالک/مالکین : جاويد رضايي

نام مخترع/مخترعین : جاويد رضايي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0