سيستمي جهت سنتز فاز مايع ايزوپرن

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع سيستمي جهت سنتز فاز مايع ايزوپرن

شماره اظهارنامه : 387061162

شماره ثبت : 57191

تاریخ ثبت : 1387/06/23

نام مالک/مالکین : شرکت يوروچيم اس پي بي تريدينگ ال تي دي - نام لاتین:EUROCHIM-SPB-TRADING LTD

نام مخترع/مخترعین :

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

سيستمي جهت سنتز فاز مايع ايزوپرن از ايزوبوتيلن و فرمالدئيئد. اختراع مفيد حاضر مربوط به وسايلي است كه در توليد منومرها براي لاستيك هاي مصنوعي مورد استفاده قرار مي گيرند خصوصا مربوط به محل و رابطه بين وسايل جهت انجام سنتز ايزوپرن در فاز مايع از ايزوبوتيلن و فرمالدئيد يا تركيباتي مي باشد كه منبع ايزوبوتيلن و فرمالدئيد مي باشند براي مثال تري متيل كربوميل يا دي متيل دي اكسان در حضور محلول آب و كاتاليزور اسيدي سيستم عمل شده شامل مجموعه اي از سنتز دي متيل دي اكسان فارغ از عمل دو گانه مجموعه هاي سنتز تري متيل كربينول عملكرد موازي (مجموعه سنتز جز ايزبوتان - ايزوبوتيلن و مجموعه سنتز برگشت ايزوبوتيلن كاملا مقاوم استخراج هر دو از مجموعه سنتز ايزوپرن و از مجموعه جداسازي محصولات از سنتز و پرتوگيري منومر ايزوپرن ضمنا ظاهر شدن تري متيل كربينول و دي متيل دي اكسان در مجموعه هاي مشخص شده و آماده سازي جهت انحلال همراه هم مجموعه سنتز ايزوپرن پس از مجموعه سنتز دي متيل دي اكسان مجموعه تصفيه تقطيري محصولات جانبي با نقطه جوش بالا كه از آن محصولات جانبي با نقطه جوش پايين براي انتخاب مجدد فرستاده مي شوند و يا انحلال مشترك محصولات جانبي (جز متيل دي هيدرو پيران) بدست آمده در حين جداسازي محصولات از سنتز و پرتوگير منومر ايزوپرن كه به عنوان منبع تغذيه مجموعه انحلال است مجموعه جداسازي محصولات از سنتز و پرتوگيري منومر ايزوپرن كه مستقيما به مجموعه سنتز ايزوپرن مرتبط است همراه با مجموعه انحلال محصولات جانبي و مجموعه سنتز دي متيل دي اكسان. انجام سنتز در شرايطي كه روش اجازه كاهش تشكيل محصولات با نقطه جوش بالا را فراهم مي سازد و بمراتب غلظت آنها هم در سيستم كم مي شود و هزينه اوليه هم كاهش يافته و ارزش هاي فني و اقتصادي فرايند در هزينه مصرفي انحلال اضافي جز بدست آمده از متيل دي هيدرو پيران نيز در حين سنتز دي متيل دي اكسان مشاهده مي گردد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0