هيدرات از2CHLOR5 [ 3,6 DIHIDRO-3 METHL- 2 ,6 DIOX

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع هيدرات از2CHLOR5 [ 3,6 DIHIDRO-3 METHL- 2 ,6 DIOX

شماره اظهارنامه : 38607481

شماره ثبت : 56950

تاریخ ثبت : 1386/07/17

نام مالک/مالکین : شركت خارجي (PLC) ب آ اس اف اكتين گزلشافت - نام لاتین:BASF WAYANDOTTE COORPORATION

نام مخترع/مخترعین :

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0