نانو پارتيكلهاي پليمري حاوي دگزامتازون براي دارو رساني چشمي جهت درمان التهاب قرنيه

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع نانو پارتيكلهاي پليمري حاوي دگزامتازون براي دارو رساني چشمي جهت درمان التهاب قرنيه

شماره اظهارنامه : 38708950

شماره ثبت : 56418

تاریخ ثبت : 1387/08/21

نام مالک/مالکین : سودابه داوران و عليرضا جواد زاده و محمدرضا رشيدي شاهگلي و ايوب آقا نژاد و رويا صالحي قره ورن و رويا صالحي قره ورن و محمد موگويي و يوسف جواد زاده و ليلا عليزاده قويدل و دانشگاه مركز تحقيقات كاربردي دارويي تبريز

نام مخترع/مخترعین : رويا صالحي قره ورن و ايوب آقا نژاد و محمد موگويي و عليرضا جواد زاده و سودابه داوران و يوسف جواد زاده و رويا صالحي قره ورن و ليلا عليزاده قويدل و محمدرضا رشيدي شاهگلي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0