طراحي وساخت سامانه جديد براي توليد ساختارهاي دو وسه بعدي متشكل از نانو الياف موازي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي وساخت سامانه جديد براي توليد ساختارهاي دو وسه بعدي متشكل از نانو الياف موازي

شماره اظهارنامه : 38709744

شماره ثبت : 55897

تاریخ ثبت : 1387/09/15

نام مالک/مالکین : يوسف محمدي و اكبر گزمه

نام مخترع/مخترعین : اكبر گزمه و يوسف محمدي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0