طراحي وساخت پرگار مدرج با قابليت اندازه گيري زاويه و طول به وسيله كاليبراسيون پرگار

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي وساخت پرگار مدرج با قابليت اندازه گيري زاويه و طول به وسيله كاليبراسيون پرگار

شماره اظهارنامه : 38709891

شماره ثبت : 55524

تاریخ ثبت : 1387/09/19

نام مالک/مالکین : محمد مصطفي كندري و محمد كاظم روحاني خضري

نام مخترع/مخترعین : محمد مصطفي كندري و محمد كاظم روحاني خضري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0