يستم قرائت كنتور و كنترل چاه هاي آب برق از مراكز استانها و تهران

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع يستم قرائت كنتور و كنترل چاه هاي آب برق از مراكز استانها و تهران

شماره اظهارنامه : 38709435

شماره ثبت : 55151

تاریخ ثبت : 1387/09/09

نام مالک/مالکین : منوچهر بي زبان مقدم

نام مخترع/مخترعین : منوچهر بي زبان مقدم

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0