تلخيص پلاتين حاصل از مرحله ليچينگ كاتاليست مستعمل

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تلخيص پلاتين حاصل از مرحله ليچينگ كاتاليست مستعمل

شماره اظهارنامه : 38707833

شماره ثبت : 53842

تاریخ ثبت : 1387/07/21

نام مالک/مالکین : علي رنجي و شركت خصوص نامحدود ULC شركت ملي صنايع پتروشيمي و عليرضا محمد رضايي و شركت خصوص نامحدود ULC شركت وپژوهش و فناوري پتروشيمي

نام مخترع/مخترعین : عليرضا محمد رضايي و علي رنجي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0