غني سازي و تصفيه هوا به روش نانو فناوري

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع غني سازي و تصفيه هوا به روش نانو فناوري

شماره اظهارنامه : 38707363

شماره ثبت : 53340

تاریخ ثبت : 1387/07/12

نام مالک/مالکین : شرکت شركت مهندسي رايحه پردازان پيشتاز سهامي خاص و حامد صفري -

نام مخترع/مخترعین :

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

غني سازي و تصفيه هوا به روش نانو فناوري

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0