بهينه سازي گيربكس بنز مايلر

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع بهينه سازي گيربكس بنز مايلر

شماره اظهارنامه : 139350140003006187

شماره ثبت : 52700

تاریخ ثبت : 1387/03/03

نام مالک/مالکین : علي شانه سازان زاده و محمدامين آهنگري و عباس شانه سازان زاده

نام مخترع/مخترعین : علي شانه سازان زاده و محمدامين آهنگري و عباس شانه سازان زاده

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

خلاصه در پرونده يافت نشد به تصوير شرح و توصيف مراجعه شود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0