طراحي وساخت اسپيرو متر با استفاده از روش سيم داغ

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي وساخت اسپيرو متر با استفاده از روش سيم داغ

شماره اظهارنامه : 38706731

شماره ثبت : 52568

تاریخ ثبت : 1387/06/15

نام مالک/مالکین : محمد علي اردكاني

نام مخترع/مخترعین : محمد علي اردكاني

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0