لاك غلتك گير بر مبناي حلال هاي غير قطبي و با استفاده از مواد بازيافتي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع لاك غلتك گير بر مبناي حلال هاي غير قطبي و با استفاده از مواد بازيافتي

شماره اظهارنامه : 38705815

شماره ثبت : 51652

تاریخ ثبت : 1387/05/15

نام مالک/مالکین : زينب سهيلي و ياسمين يارمند

نام مخترع/مخترعین : ياسمين يارمند و زينب سهيلي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

فرمول لاك به طور كامل شامل ماده پوشاننده و مواد پليمري و يك يا چند حلال است در اين اختراع براي ساخت لاك از تولوئن و استن و هپتان و دي اكسيد تيتانيوم و يونوليت استفاده گرديد و در اين جا از اين خاصيت مهم يونوليت كه در حلال هاي غير قطبي انحلال پذيري خوبي داشت استفاده كرديم ابتدا در آزمايشگاه حلال ها شامل تولوئن و استن و هپتان به نسبت 1 - 1- 4 در بشر ريخته شد و با همزن شيشه اي مخلوط گرديد. سپس به آن يونوليت به عنوان ماده پليمر اضافه شد تا مايعي به غليظي عسل به دست آمد سپس دي اكسيد تيتانيوم به مقدار لازم در هاون چيني ريخته شد و بعد از يك نواخت سازي به ماده قبلي اضافه گرديد. در مرحله آخر اين مواد از الك ريز بافت عبور داده شد ماده نهايي لاك غلط گير بود. لازم به اشاره است كه يونوليت ماده اي بازيافتي به شمار مي آيد كه ضمن كمك به كاهش ضايعات از آلودگي هاي زيست محيطي جلوگيري ميكند. مرغوب بودن تمام ابزار و مواد شيميايي در خوب بودن كيفيت لاك حاصل كمك كرده و بروز خطرات احتمالي را كم مي كند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0