نماز خانه هوشمند (مخصوص قطار كشتي هواپيما)

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع نماز خانه هوشمند (مخصوص قطار كشتي هواپيما)

شماره اظهارنامه : 38705283

شماره ثبت : 51234

تاریخ ثبت : 1387/05/05

نام مالک/مالکین : سلمان سعيدي و محمد فاتحي مبارك

نام مخترع/مخترعین : سلمان سعيدي و محمد فاتحي مبارك

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

باتوجه به ميدان مغناطيسي كره زمين كه با استفاده از قطب نما مي توان جهت جنوب و شمال را مشخص نمود و با استفاده از اين دو جهت مي توان ساير جهات فرعي و اصلي ديگر را مشخص نود. در نتيجه در طرح مذكرو با استفاده از قطب نماي ديجيتال به كار رفته و استفاده از خروجي هاي آن سطح نمازخانه مذكور نيز در همان جهت قطب نما و بااعمال تنظيمات مربوطه و چگونگي قرارگيري قبله رو به قبله قرار مي گيرد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0