طراحي وساخت دستگاه هوشمند متره و برآورد تعمير ونگهداري روسازي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي وساخت دستگاه هوشمند متره و برآورد تعمير ونگهداري روسازي

شماره اظهارنامه : 387041187

شماره ثبت : 50501

تاریخ ثبت : 1387/04/29

نام مالک/مالکین : حمزه ذاكري و دانشگاه دانشگاه صنعتي اميركبير و فريدون مقدس نژاد

نام مخترع/مخترعین : فريدون مقدس نژاد و حمزه ذاكري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0