طراحي كمپرسور شارژ مخازن تحت فشار گاز طبيعي خودرو (CNG) به صورت خانگي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي كمپرسور شارژ مخازن تحت فشار گاز طبيعي خودرو (CNG) به صورت خانگي

شماره اظهارنامه : 38703579

شماره ثبت : 49866

تاریخ ثبت : 1387/03/18

نام مالک/مالکین : محمد افكن پور

نام مخترع/مخترعین : محمد افكن پور

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0