فرايند پاكسازي گل حفاري با سيال فوق بحراني

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرايند پاكسازي گل حفاري با سيال فوق بحراني

شماره اظهارنامه : 38703528

شماره ثبت : 49770

تاریخ ثبت : 1387/03/12

نام مالک/مالکین : ايرج گودرزنيا

نام مخترع/مخترعین : ايرج گودرزنيا

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0