فرآيند جداسازي قارچ ساپرولگنيا پارازيتيكا از هچري ماهيان سفيد درياي خزر

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند جداسازي قارچ ساپرولگنيا پارازيتيكا از هچري ماهيان سفيد درياي خزر

شماره اظهارنامه : 387021383

شماره ثبت : 49725

تاریخ ثبت : 1387/02/29

نام مالک/مالکین : موسسلت تحقيقاتي موسسه تحقيقات شيلات ايران و هرمز سيفي و مريم قياسي و محمد بينائي

نام مخترع/مخترعین : محمد بينائي و هرمز سيفي و مريم قياسي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

جداسازي گونه هاي ساپرولگنيا از هچري ماهيان سفيد درياي خزر براي اولين بار در استان مازندران انجام شد. مهمترين خصوصيت ميكروسكوپيك نمونه هاي جدا شده مشاهده اسپيرانژيوم هاي گرزي شكل فراوان و توليد گامه هاي متوالي پشت سر هم بود. در 8٪ نمونه هاي جدا شده از تخم ماهيان اين خصوصيات مشاهده گرديد با توجه به خصوصيات نمونه هاي جدا شده قارچهاي فوق به عنوان ساپرولگنيا پارازيتيكا شناسايي شدند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0