فرآيند جداسازي باكتري استرپتوكوكوس فسيوم از ماهيان قزل آلاي رنگين كمان

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند جداسازي باكتري استرپتوكوكوس فسيوم از ماهيان قزل آلاي رنگين كمان

شماره اظهارنامه : 387021384

شماره ثبت : 49724

تاریخ ثبت : 1387/02/29

نام مالک/مالکین : مريم قياسي و آذين زاهدي طبرستاني و موسسلت تحقيقاتي موسسه تحقيقات شيلات ايران

نام مخترع/مخترعین : آذين زاهدي طبرستاني و مريم قياسي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

طي فروردين ماه 1379 بدنبال گزارشي مبني بر بروز تلفات ماهيان مولد در يكي از كارگاه هاي تكثير و پرورش ماهيان قزل آلاي رنگين كمان در منطقه هراز تعداد 4 قطعه از ماهيان مولد در حال مرگ به بخش بهداشت و بيماريهاي مركز تحقيقات شيلاتي استان مازندران انتقال يافت. علايم باليني بيشتر بصورت ضايعات جلدي (آبسه و زخم باز) تيرگي رنگ اگزافتالمي خونريزي زير سرپوش برانشي و تورم ناحيه مخرجي بود. در اندامهاي داخلي علايم بصورت خونريزي در سطح كبد پرخوني طحال و كليه مشاهده شد جهت انجام آزمايشات ميكروب شناسي ابتدا با الكل 70٪ سطح خارجي بدن ماهيان ضد عفوني گرديد و در شرايط استريل كالبدگشايي گرديند و از كبد كليه و طحال كشت ميكروبي بر روي محيطهاي TSA و BHA و Blood agar به عمل آمد. در مورد آبسه نيز بعد از ضدعفوني سطح آن با سرنگ استريل محتويات داخلي آبسه درناژ و در محيطهاي فوق الذكر كشت داده شد. پليتها پس از گرمخانه گذاري به مدت 72 - 48 ساعت در حرارت 25 درجه سانتيگراد مورد بازيابيني قرار گرفتند. در بررسيهاي ماكرووميكروسكوپيك و بيوشيميايي به عمل آمده از پرگنه هاي رشد يافته كوكسي هاي گرم منپبت زنجيره اي بدون اسپور بيهوازي اختياري كاتالاز و اكسيداز منفي و غير متحرك بدست آمد. براساس بررسيهاي مورفولوژيك فيزيولوژيك و بيوشيميايي باكتري streptococcus fecium شناسايي شد. لازم به ذكر است كه اين اولين گزارش زا بروز استرپتوكوكوزيس در استان مازندران است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0