طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري نيروي برش ديناميكي ساقه غلات

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري نيروي برش ديناميكي ساقه غلات

شماره اظهارنامه : 38702837

شماره ثبت : 49322

تاریخ ثبت : 1387/02/17

نام مالک/مالکین : رضا طباطبائي كلور

نام مخترع/مخترعین : رضا طباطبائي كلور

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در اين طرح يك دستگاه اندازه گيري نيروي برش ديناميكي ساقه با مكانيزم رفت و برگشتي همانند آنچه در شانه برش كمباين و دروگرها استفاده مي شود شرايط واقعي را شبيه سازي كرده و مقدار نيروي برش ساقه يا ساقه ها را اندازه گيري مي كند. بعلاوه مي توان با تغيير پارامترهاي مختلف تيغه تاثير آنها را روي نيروي برش بررسي كرد و مقادير بهينه را بدست آورد. اين دستگاه از يك مكانيزم برشي مركب از تيغه و ضد تيغه مكانيزم لنگي مبدل نيرو ثبات الكتروموتور و اينورتور تشكيل شده است. روش كار دستگاه به اين صورت است كه حركت دوراني الكتروموتور توسط تسمه و پولي با سيستم لنگي به حركت رفت و برگشتي شانه برش تبديل مي شود. با كنترل دور الكتروموتور توسط اينورتور سرعت رفت وبرگستي تيغه قابل تغيير و تنظيم مي باشد. يك مبدل نيرو از نوع يك سر گيردار مجهز به دو عدد استرين گيج بين شانه برش و بازوي لنگي قرار گرفته و در اثر قرارگرفتن ساقه يا ساقه ها بين تيغه ها نيروي برش را به صورت خروجي ولتاژ روي يك مولتي متر ديجيتالي و كامپيوتر ثبت مي كند. با بدست آوردن ضريب كاليبراسيون مبدل نيرو در آزمايشگاه مي توان مقادير نيرو را بر حسب نيوتن بدست آورد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0