سيكل تركيبي هوشمند براي دودكش شومينه و بخاري جهت افزايش بازده حرارتي و كاهش مصرف سوخت و جلوگيري خطرات جاني و نشت گاز

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع سيكل تركيبي هوشمند براي دودكش شومينه و بخاري جهت افزايش بازده حرارتي و كاهش مصرف سوخت و جلوگيري خطرات جاني و نشت گاز

شماره اظهارنامه : 38611990

شماره ثبت : 47951

تاریخ ثبت : 1386/11/28

نام مالک/مالکین : مختار رحيمي

نام مخترع/مخترعین : مختار رحيمي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0