توليد انرژي از اجسام ساكن

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع توليد انرژي از اجسام ساكن

شماره اظهارنامه : 38610442

شماره ثبت : 47420

تاریخ ثبت : 1386/10/14

نام مالک/مالکین : فيروز مختاري و مجيد كاظمخاني و امين رحيمي

نام مخترع/مخترعین : فيروز مختاري و مجيد كاظمخاني و امين رحيمي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0