فرآيند توليد داروي حصبه با استفاده از هسته تلخ زردآلو.

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند توليد داروي حصبه با استفاده از هسته تلخ زردآلو.

شماره اظهارنامه : 38604446

شماره ثبت : 46601

تاریخ ثبت : 1386/04/15

نام مالک/مالکین : سميرا ملاقاسمي و سعيد ملاقاسمي و سمانه ملا قاسمي و سحر شمس

نام مخترع/مخترعین : سمانه ملا قاسمي و سعيد ملاقاسمي و سميرا ملاقاسمي و سحر شمس

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0