طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري و ترسيم سه بعدي تراز بستر رودخانه

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري و ترسيم سه بعدي تراز بستر رودخانه

شماره اظهارنامه : 38611031

شماره ثبت : 46456

تاریخ ثبت : 1386/10/30

نام مالک/مالکین : مجتبي بهنام تقدسي و اكرم برومند سرايدار و امير احمد دهقاني و كامبيز شجاعي قندشتني

نام مخترع/مخترعین : مجتبي بهنام تقدسي و امير احمد دهقاني و كامبيز شجاعي قندشتني و اكرم برومند سرايدار

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0