برد مجازي (تخته كلاس درس)

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع برد مجازي (تخته كلاس درس)

شماره اظهارنامه : 31111111386116242

شماره ثبت : 46423

تاریخ ثبت : 1386/10/14

نام مالک/مالکین : سياوش قنبري و مهدي معماري

نام مخترع/مخترعین : سياوش قنبري و مهدي معماري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

با توجه به اين كه دانشجويان در كلاس يا در حال نوشتن مطالب درس داده شده توسط استادند يا اينكه در حال گوش دادن و فراگرفتن مطالب درسي اند، اين امر باعث پايين آمدن ضريب فراگيري درس مي شود. ما با ابداع سيستمي نوين سعي كرده ايم تا دانشجويان را متقاعد كنيم تا به جاي يادداشت برداشتن از روي مطالب درس داده شده، تمامي حواس خود را به درس معطوف كنند. ما با طراحي تخته اي مجازي (Virtual Board) تمامي مطالب درس داده شده را بر روي رسانه اي ذخيره مي كنيم، تا بعد از كلاس در صورت نياز دانشجويان بتوانند مطالب آن كلاس را براي خود نسخه برداري كنند. اين سيستم كه از يك صفحه ي نمايشگر با فن آوري جديد ارائه شده بوسيله ي قلمي مغناطيسي صفحه ي اصلي را لمس كرده و هر جا را كه نوك قلم فشار مي آورد اثر آن نيز رويت مي شود. بدين ترتيب زماني را كه دانشجو صرف يادداشت كردن است و همچنين زماني را كه استاد منتظر مي ماند تا دانشجو مطالب درس داده شده را يادداشت كند، ما به اين طريق ذخيره كرده ايم و به زمان حقيقي كلاس افزوده ايم.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0