مولد وژنراتور توليد برق و انرژي با استفاده از بدن ولباس به همراه روشهاي ذكر شده ديگر براي شارژ موبايل و ديگر وسائل برقي و هر گونهد موارد مورد نياز ديگر بدون نياز به برق شهري يا سوخت

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع مولد وژنراتور توليد برق و انرژي با استفاده از بدن ولباس به همراه روشهاي ذكر شده ديگر براي شارژ موبايل و ديگر وسائل برقي و هر گونهد موارد مورد نياز ديگر بدون نياز به برق شهري يا سوخت

شماره اظهارنامه : 38606058

شماره ثبت : 46357

تاریخ ثبت : 1386/06/02

نام مالک/مالکین : رضا صد هزاري و اكبر عليپور رسائي

نام مخترع/مخترعین : رضا صد هزاري و اكبر عليپور رسائي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0