شير كنترل هوشمند گاز با دقت بالا

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع شير كنترل هوشمند گاز با دقت بالا

شماره اظهارنامه : 38607900

شماره ثبت : 45537

تاریخ ثبت : 1386/07/29

نام مالک/مالکین : احسان آذري

نام مخترع/مخترعین : احسان آذري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0