طراحي سيستم گرافيكي فازي ارتباط با كاربر بر اساس طرح DOE

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي سيستم گرافيكي فازي ارتباط با كاربر بر اساس طرح DOE

شماره اظهارنامه : 38609095

شماره ثبت : 45167

تاریخ ثبت : 1386/09/03

نام مالک/مالکین : مرتضي خليفه اي

نام مخترع/مخترعین : مرتضي خليفه اي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0