آشكار ساز تشعشع راديو نيم رسانا

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع آشكار ساز تشعشع راديو نيم رسانا

شماره اظهارنامه : 38608431

شماره ثبت : 44676

تاریخ ثبت : 1386/08/12

نام مالک/مالکین : علي پروين

نام مخترع/مخترعین : علي پروين

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0