كفش گرما ساز - تهويه

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع كفش گرما ساز - تهويه

شماره اظهارنامه : 38608149

شماره ثبت : 44577

تاریخ ثبت : 1386/08/04

نام مالک/مالکین : مونا اسدي و مجتبي مزيناني

نام مخترع/مخترعین : مونا اسدي و مجتبي مزيناني

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0