عصاره استخراجي از هسته زرد آلو براي درمان چاقي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع عصاره استخراجي از هسته زرد آلو براي درمان چاقي

شماره اظهارنامه : 38604447

شماره ثبت : 43793

تاریخ ثبت : 1386/04/15

نام مالک/مالکین : سمانه ملاقاسمي و سعيد ملاقاسمي و سميرا ملاقاسمي

نام مخترع/مخترعین : سعيد ملاقاسمي و سميرا ملاقاسمي و سمانه ملاقاسمي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0